https://www.vinarack.vn/storage/app/uploads/public/5cc/cea/94b/5cccea94b09bc806157486.jpg

KỆ TRUNG TẢI

Kệ trung tải Vinarack chuyên dùng trong các kho hàng công nghiệp hay kho hàng chuyên dụng, chứa được các loại hàng hóa có tải trọng từ 200kg – 500kg/ tầng, thiết kế thông minh, linh hoạt trong quá trình sử dụng nên được người tiêu dùng ứng dụng phổ biến. 

Sản phẩm nổi bật

Kệ Chứa Phụ Tùng

Kệ Medium Duty Racking

Kệ Shelving Công Nghiệp

Sản phẩm trong danh mục KỆ TRUNG TẢI