https://www.vinarack.vn/storage/app/uploads/public/5cc/ce5/33b/5ccce533b37b8199897909.jpg

KỆ TẢI TRỌNG NẶNG

Kệ chứa hàng tải trọng nặng là loại giá kệ kho hàng HOT nhất hiện nay gồm: kệ selective, kệ double deep, kệ drive in, kệ khuôn, kệ trung tải,… chuyên lưu trữ hàng hóa công nghiệp, dễ lắp đặt, điều chỉnh và di dời, đầu tư hiệu quả sử dụng dài lâu.

Sản phẩm nổi bật

Double-deep Racking

Kệ Drive-in Racking

Kệ Push Back Racking

Kệ Very Narrow Aisle (VNA)

Kệ Chứa Khuôn Mẫu

Kệ Carton Flow Racking

Kệ Pallet Flow Racking

Kệ Selective Pallet Racking

Sản phẩm trong danh mục KỆ TẢI TRỌNG NẶNG