https://www.vinarack.vn/storage/app/uploads/public/5cc/ce8/4e9/5ccce84e94681150616221.jpg

KỆ SÀN - SÀN

Sàn thép Vinarack được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, cường độ chịu tải cao, chất lượng trên cả tuyệt vời. Hệ thống sàn kệ phù hợp trong kho lưu trữ hàng hoá hoặc làm khu vực sản xuất, văn phòng, nơi làm việc…Có thể kết hợp với các loại kệ khác với hệ thống sàn nhằm làm tăng lượng hàng hóa lưu trữ.

Sản phẩm nổi bật

Sàn Chứa Hàng Nhiều Tầng

Sàn Chứa Hàng Một Tầng

Kệ Sàn Chứa Hàng

Sản phẩm trong danh mục KỆ SÀN - SÀN