Qúy Khách Hàng
Tên Khách Hàng
Ngành-Sản Phẩm
Nơi Lắp Đặt
Loại Sản Phẩm
INTEL Việt Nam
Cung cấp thiết bị máy tính
Tp.HCM
Kệ chứa hàng
JABIL Việt Nam
Chuyên cung cấp thiết bị điện tử công nghệ cao
Tp.HCM
Kệ chứa hàng
GES Việt Nam
Các thiết bị công nghệ cao
Tp.HCM
Kệ chứa hàng
DATALOGIC Việt Nam
Thiết bị điện tử công nghệ cao
Tp.HCM
Kệ chứa hàng
SHTP
 
Trung tâm đào tạo nhân lực công nghệ cao
Tp.HCM
Kệ chứa hàng
FPT
Cung cấp dịch vụ viễn thông
Tp.HCM
Kệ chứa hàng
NIDEC Việt Nam
Cung cấp sản phẩm công nghệ cao
Tp.HCM
Kệ chứa hàng
ALLIED
Thiết bị điện tử công nghệ cao
Tp.HCM
Kệ chứa hàng

cac-loai-ke-2__[img]__1304577034_2.gif - Vinarack.vn