Loại A

Với kiểu xe nâng  lấy hàng dùng cho nhà kho, có thể nâng hàng với tải trọng nặng và người điều khiển xe lấy hàng được nâng cùng (người lấy hàng ngồi trên xe điều khiển để lấy hàng)

 

 

 

 

 

 

 

 Loại B

Với kiểu xe nâng lấy hàng trong nhà kho, có thể nâng hàng với tải trọng nặng nhưng người điều khiển xe lấy hàng không được nâng cùng với hàng (người lấy hàng ở dưới điều khiển xe nâng lấy hàng)

 

 

 

 

 

 

Loại C

Nhà kho có lối đi giữa các dãy kệ dài & hẹp, người lấy hàng chạy xe và điều khiển xe để lấy hàng.


 

 

 

 

 

 

  Sự sắp xếp các khoang kệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thiết bị lấy hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  An toàn nhà kho chứa hàng

Công ty Bảo Chánh  hướng dẫn cách bảo vệ hệ thống kệ và sự an toàn để bảo đảm hệ thống kệ được vận hành, sử dụng theo đúng như thiết kế ban đầu, và để kiểm tra hệ thống kệ khi có bất kỳ sự hư hỏng nào gây ra bởi thiết bị xếp dỡ hàng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hư hỏng do Pallet

Chất lượng, thiết kế, và nguyên vật    liệu của Pallet là các thông số để xem   xét

trong quá trình thiết kế pallet cho hệ thống kệ. Một vài Pallet với chân đỡ bằng nhựa

hoặc gỗ không đủ khả năng chịu tải trọng  so với pallet  thép.

Sử dụng loại Pallet không đúng cách, hoặc pallet bị hư hỏng có thể dẫn đến sự cố sập

hệ thống kệ. Bảo Chánh tư vấn , hướng dẫn và đưa ra kích thước trong điều kiện tốt

nhất của khung kệ với từng loại pallet khác nhau. Vui lòng liên hệ với Công ty

Bảo Chánh để nhận những lời khuyên và qui trình kiểm tra tốt nhất cho các loại pallet

với những chủng loại khác nhau.(glass: thủy tinh; smell: mùi hôi, contamination: rác;

sharp edge: cạnh sắc; protruding nails: vết nứt; misaligned blocks split vertically &

horizontally: lệch; board overhand: chân đỡ bị chòi ra; stretchwrap: bị bong ra;

cracks/breaks across width of broad: thanh đỡ bị nứt)

 

 

    1.    Nâng hàng đúng cách & không đúng cách

     a.      Sử dụng xe nâng đúng cách

Xe nâng phải sử dụng tương ứng với khả năng chịu

tải trọng và có thể nâng với chiều cao  đúng theo yêu

cầu sử dụng hệ thống kệ

             b.    Chiều dài đúng của càng xe nâng

Chiều dài đúng của càng xe nâng là độ giới hạn để

đảm bảo sự ổn định của tải trọng, đồng thời giảm sự hư hỏng hàng hóa đến mức thấp nhất.

- Càng xe nâng phải đủ chiều dài để đỡ tất cả Pallet.

- Càng xe nâng không được dài quá giới hạn  Pallet

              Cách lấy Pallet

- Tất cả Pallet khi được lấy phải được đặt vuông góc với càng xe nâng.

- Nếu Pallet không thể được lấy vuông góc thì

kích thước Pallet phải được thay đổi.

- Không được để Pallet nghiêng so với càng xe

 

d.     Cách chạy xe trước  kệ để lấy hàng

- Cách vào an toàn để lấy Pallet là xe nâng phải đến gần kệ và phải vuông góc với kệ.

- Không được cố lấy Pallet khi mà xe nâng không thể để vuông góc.

- Không được thúc càng xe nâng vào vị trí pallet đã  có trong kệ

 

 

e .  Phân bố tải trọng

- Phân bố tải trọng không đúng có thể rất nguy hiểm.

- Tải trọng phải được phân bố đều nhau theo dọc chiều dài  thanh Beam

- Pallet phải được đặt đúng vị trí trên khung kệ

- Khả năng chịu tải của Pallet hàng hóa không được vượt quá  tải trọng thiết kế ban đầu

- Tải trọng hàng hóa nên phân bổ đều nhau trên Pallet.

 

 

Điểm gây hư hỏng

Sai số của Beam

Sai số về tải trọng cao nhất của Beam = SPAN/200

 

ke-selec-viet__[img]__1322208322_2.gif - Vinarack.vn