Ngày 05/05/2011. Vinarack và Công ty PTSC M&C tiến hành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống kệ chứa hàng.
Hệ thống kệ chứa hàng được Vinarack thiết kế và sản xuất lắp ráp hoàn tất cho Công ty PTSC M&C trong thời gian 30 ngày. Hệ thống kệ chứa hàng Selective racking pallet . Tổng sức chứa của hệ thống kệ trên 2000 tấn hàng hóa đặt chủng cho ngành dầu khí. Tải trọng thiết kế 1500 kg/pallet.
Hệ thống kệ chứa hàng trên đã được Trung Tâm Đo Lường Chất Lượng 3(QUATEST 3) kiểm tra chứng nhận khả năng chịu tại an toàn của kệ chứa hàng vào ngày 08/03/2011.

Thông tin về dự án

Kệ Selective racking pallet

Cao 4.5m x Dài 2.7m(Beam bar) x Rộng 1m x 4 khoang kệ

-  4 tầng beam

-  Tải trọng 1500kg/pallet

-  Mặt tầng kệ lót ván 20mm

Số lượng:72 dãy

Nguồn: Vinarack